1
Điện thoại: 086.8765.888
Liên hệ với chúng tôi tại:
Liên hệ:
Chào mừng bạn đến với Trung tâm giống cây trồng Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn: 086.8765.888
Cây giống nổi bật
Tất cả cây giống
Sầu Riêng Hạt Lép
60.000
Thanh Long Ruột Đỏ
15.000
Ổi Bốn Mùa
25.000