1
Điện thoại: 086.8765.888
Liên hệ với chúng tôi tại:
Liên hệ:
Chào mừng bạn đến với Trung tâm giống cây trồng Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn: 086.8765.888
Cây giống Táo
Táo Lê Đài Loan
25.000
Táo Đào Vàng
25.000
Táo Chua Gia Lộc
25.000
Táo Đỏ Lùn F1
80.000